wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo dolnośląskie / powiat lwówecki / gmina Gryfów Śląski

Rząsiny

www.rzasiny.59-620.wsiepolskie.pl

Krajoznawstwo i turystyka

Najcenniejszą budowlą Rząsin jest kościół parafialny MB Ostrobramskiej. Wybudowano go w latach 1751-1753 w stylu barokowym jako zbór ewangelicki, restaurowano w XIXw.
We wsi znajdują się jeszcze ruiny dawnego kościoła katolickiego. Najstarsza zachowana wzmianka o nim pochodz z 1305 r.
We wsi zachował się renesansowy dwór wzniesiony w XVI w. Stanowiący dziś własność prywatną  dwór otoczony jest pozostałościami dużego parku krajobrazowego  z wieloma wiekowymi drzewami. Poniżej dworu wznoszą się opuszczone, dawne zabudowania gospodarcze.